Aktuality

Školička Pevný kořínek /pro děti 1 - 3 roky/

Program pro děti 1-3 roky společně s rodičem probíhá v multisenzorické herně, trvá 60 minut a je rozdělen do několika bloků tak, aby i nejmenší děti udržely po celou dobu pozornost. Každý týden je zaměřený na jiné téma, které je… více

19.08.2017

Poslech binaurální hudby

Každý člověk potřebuje občas na chvíli vypnout, úplně se uvolnit a nechat volně plynout myšlenky. Co vás však do takového stavu dostane? Binaurální hudba! Víte o tom, že si můžete sami naladit váš mozek? Ptáte se jak? Pomohou k tomu… více

19.08.2017

Programy pro MŠ a ZŠ

Srdečně jsou zváni školáci i mateřáčci do neobvyklého multismyslového prostředí, kde si prožijí zábavně-vzdělávací dopoledne. Přijďte si s celou třídou zarelaxovat nebo zahrát interaktivní hry, při kterých zapojíte všechny své smysly – čich, zrak, sluch, hmat i chuť. Snoezelen místnosti… více

19.08.2017

Relaxační programy pro děti, dospělé i celé rodiny

Relaxační místnost Snoezelen si můžete využít také jen pro sebe a Vaše blízké. Cílem programu je „pouhá“ relaxace a uklidnění rozbouřené mysli. Čas v prostředí Snoezelen můžete využít zcela po svém, jen zpočátku budete seznámeni s vybavením a ovládáním jednotlivých… více

19.08.2017

Programy pro děti se speciálními potřebami

Programy /cvičení, terapie/ pro děti se speciálními potřebami (autismus, poruchy ADD, ADHD, aj.) a děti se zdravotním znevýhodněním přizpůsobíme dle požadavku i potřeb. Terapeutické prostředí místnosti konceptu Snoezelen nabídne např. při poskytování rané péče dětem s PAS /Poruchy autistického spektra/ a… více

19.08.2017

Co je Snoezelen

Pojem „snoezelen“ vznikl v 70. letech v Holandsku při práci s lidmi s těžkým postižením jako slovní novotvar. Je složen ze dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“, což lze volně přeložit jako čmuchat (poukazuje na smyslový efekt terapeutického postupu) a podřimovat… více

19.08.2017

Restart výchovy

RODIČ X DÍTĚ   Pokud je pro vás rodičovství  na zbláznění, přijďte to změnit. Co dělat? Jak  zařídit, abychom se měli všichni krásně? Nehledejme jak na naše děti, ale začněme  se s nimi radit. Věřte, že nám děti pomůžou.  Čeká… více

16.11.2016