Galerie

Aktivity k diagnostice příčin poruch učení

V místnosti pro senzorickou integraci umožňujeme aktivity pro smyslový rozvoj dítěte, díky nimž je možné diagnostikovat případné příčiny poruch učení.

Porucha smyslového zpracování souvisí s vývojem a učením dítěte. Williamsová a Shellenbergerová /1996/ formulovaly pyramidu učení a poukázaly na to, jak se smyslová integrace vztahuje k procesu učení.

Našich 7 smyslů je základ a omezená funkce jednoho z nich může negativně ovlivnit sociální dovednosti, studijní výsledky i motorický vývoj. Předpokládá se, že jakmile budou všechny smysly schopny pracovat společně /integrace/, povede to ke správnému rozvoji dítěte, jeho dovedností a optimálnímu vývojovému potenciálu.

Centrální nervový systémPyramida učení - Williamsová a Shellenbergerová /1996/

Osobní konzultace lze domluvit u PaedDr. Ilony Hrbáčkové na tel. 739 091 009 nebo na e-mailu Ilona.Hrbackova@seznam.cz.

20.08.17