Galerie

Co je Snoezelen

Pojem „snoezelen“ vznikl v 70. letech v Holandsku při práci s lidmi s těžkým postižením jako slovní novotvar. Je složen ze dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“, což lze volně přeložit jako čmuchat (poukazuje na smyslový efekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu, relaxace).

Snoezelen-MSE (Multisensory Environment) je víceúčelová metoda, která nejčastěji využívá prostoru nebo místnosti, která je vybavena speciálními technickými pomůckami k multismyslové stimulaci. Tyto speciální pomůcky a zařízení se v duchu Snoezelen obsahují zejména komponenty jako jsou bublinkové válce, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampy, zrcadlové koule, speciální pohodlný měkký nábytek, vodní postele a jiné.

Důležitou podmínkou, aby tyto pomůcky měly požadovaný efekt, je vytvoření příjemného a útulného prostředí.

Snoezelen slouží ke stimulaci smyslů, diagnostickým a terapeutickým účelům, výukovým účelům nebo čistě k relaxaci, uklidnění.

Snoezelen nebo jen jeho jednotlivá zařízení jsou vhodná pro osoby s tělesným či mentálním postižením, s vývojovými poruchami, autistické, s demencí, s poruchamí učení a chování a jinými psychickými problémy. Dále se používá při rehabilitacích a rekonvalescenci lidí po úrazech (poškození tělesné i smyslové), ale i pro populaci zdravou, kde Snoezelen slouží jako prostředek k načerpání nových sil nebo u dětí k dalšímu rozvoji duševních i tělesných schopností.

Velkou výhodou Snoezelenu je jeho multifunkčnost. Využití je možné k pozitivně laděné relaxaci, ale také k uspokojování individuálních potřeb a přání klienta.

Pokud chcete nahlédnout i do jiných studií Snoezelen, můžete zde.

DSC_0052 DSC_0057 DSC_0064

19.08.17