Galerie

Programy pro děti se speciálními potřebami

Programy /cvičení, terapie/ pro děti se speciálními potřebami (autismus, poruchy ADD, ADHD, aj.) a děti se zdravotním znevýhodněním přizpůsobíme dle požadavku i potřeb.

Terapeutické prostředí místnosti konceptu Snoezelen nabídne např. při poskytování rané péče dětem s PAS /Poruchy autistického spektra/ a nemocným schizofrenií moderní kompenzační pomůcku, jež může významným způsobem minimalizovat důsledky zdravotního postižení. Terapie v místnosti Snoezelen klientům přispívá k uvolnění, snížení agresivity, rozvoji pozornosti, komunikace, ostatní kognice a hybnosti. Významně podporuje zapojování všech smyslů v rozmanitých volitelných prostředích. Snoezelen je ideální prostor, ve kterém se uživatel terapie může emočně "uzdravit". To je nepodstatnější, protože autismus a schizofrenie má největší problém s nestabilitou emocí a jejich nezvládání. Základem sociálního začleňování klientů je regulace emocí, kterou právě Snoezelen výrazně pozitivně ovlivňuje.

Programem provede zkušená speciální pedagožka, která nabídne aktivity, při kterých se zapojí jednotlivé smysly.

Snoezelen prostředí je bezpečně a speciálně připravené prostředí, které nabízí neobvyklé smyslové podněty, atmosféru důvěry a uvolnění. Snoezelen tak aktivizuje, podporuje vnímání, rozvíjí motoriku, představivost a přispívá k upevňování vztahů v rodině nebo mezi klientem a terapeutem.

Dále nabízíme individuální konzultace a terapie. Viz http://www.seminarehrbackova.cz/nabidka/.

Více informací poskytne PaedDr. Ilona Hrbáčková na tel. 739 091 009 nebo na e-mailu Ilona.Hrbackova@seznam.cz.

tmavy snoezelen 2

Pokud chcete nahlédnout i do jiných studií Snoezelen, můžete zde.

19.08.17