Galerie

Programy pro MŠ a ZŠ

Srdečně jsou zváni školáci i mateřáčci do neobvyklého multismyslového prostředí, kde si prožijí zábavně-vzdělávací dopoledne.

Přijďte si s celou třídou zarelaxovat nebo zahrát interaktivní hry, při kterých zapojíte všechny své smysly - čich, zrak, sluch, hmat i chuť.

Snoezelen místnosti jsou již v mnoha zahraničních zemích součástí školek i škol. V České republice tolik dostupné zatím nejsou, proto rádi dětem poskytneme zážitek z pozorování hry světel v bublinkovém válci, z poslechu příjemné hudby nebo nejrůznější libé vůně.

Programy Snoezelen jsou obzvlášť vhodné pro děti s poruchami učení nebo chování. Prostředí je bezpečné a vede děti hravou formou k lepšímu začlenění se do kolektivu, posílení vztahu učitele a dítěte, aj.

Nabízené programy:

Délka programu: 45 minut

Více informací poskytne PaedDr. Ilona Hrbáčková na tel. 739 091 009 nebo na e-mailu Ilona.Hrbackova@seznam.cz.

PENTAX DIGITAL CAMERA

 

19.08.17