Nabídka

Představujeme Vám speciální výukový program pro děti od 0-6 let, zaměřený na osobnostní rozvoj dítěte tak, aby dosáhlo na maximum svých možností. Náš program je zaměřený na rané vzdělávání dětí, kdy se formuje emocionální a sociální inteligence dětí.

Naše lektorka speciální pedagožka PaedDr. Ilona Hrbáčková pomáhá dětem v naplňování jejich potenciálu.

Použitím multismyslové učící techniky rozvíjíme klíčové schopnosti a dovednosti jako kritické myšlení, kreativitu a  komunikaci s cílem připravit dítě na školu a pro život.

Každý den je třeba dát dítěti příležitost, aby myslelo a přemýšlelo. Dítě, které se naučí uvažovat, mnohem snadněji chápe a řeší problémy, s nimiž se setkává a to přispívá k jeho intelektuálnímu rozvoji a kreativnímu myšlení.

Mnozí z nás možná ani netuší,

V našem výukovém programu si děti hrají a zapojují všechny smysly. Děti se snažíme zaujmout tak, aby pro ně učení bylo přirozené a rozšířilo tak schopnost učit se a rozvíjet se. Zábavné aktivity a hry tak podporují jejich přirozenou zvědavost a kreativitu. Vaše děti tak získávají hodnotné dovednosti pro další vzdělávání a budoucí úspěch i potřebnou sebedůvěru.

Pojďte se s námi učit jinak, pojďte se s námi učit zábavnou a interaktivní formou a začněte již dnes. Pomozte svým dětem k úspěchu v učení. Připravte své děti na školu a na život.

Výzkum ukázal, že základní dovednosti, jako je týmová práce, řešení problémů a schopnost komunikace, jsou předpokladem k úspěšnému vzdělávání dětí.

Vytvořili  jsem pro Vás a Vaše děti bezpečný prostor, ve kterém společně můžeme

S čím Vám mohu pomoci?
Co pro Vás mohu udělat?

Specializuji se na děti se specifickými výukovými obtížemi.

Pracuji především s dětmi se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie), s poruchami koncentrace pozornosti.

Jsem držitelkou certifikátu k aplikaci metodiky "Sfumato" v oboru elementární pedagogiky– splývavé čtení pro děti i dospělé. Cílem je plynulé, bezchybné čtení s porozuměním.

Pracuji formou

Úzce spolupracuji s paní PaedDr. Márií Navrátilovou, autorkou metodiky Sfumato, s klinickou logopedkou Mgr. Veronikou Dostálovou.

Přijďte se dozvědět více a otevřít tak nové možnosti pro Vás a Vaše děti.

Těšíme se, že spolu zažijeme spoustu nezapomenutelných zážitků.

Spokojené děti jsou naší vizitkou.