Rozvojové programy studia (s čím umíme pomoci..)

Multismyslové studio ROZVOJE & PROMĚNY nabízí
prostory pro vzdělávání, zájmové programy, nápravy poruch učení
i pro radostnou, uvolňující a hravou formu relaxace.
Multismyslové studio včetně Snoezelen místnosti ve Slavkově u Brna
je jedním z mála těchto multismyslových center pro veřejnost na
jižní Moravě s pestrou škálou aktivit, které jsou propojovány s
prvky Montessori pedagogiky.
Studio poskytuje
aktivity ve Snoezelen černé místnosti:
programy (cvičení, terapie) pro děti se speciálními potřebami
(autismus, poruchy ADD, ADHD, aj.) a děti se zdravotním znevýhodněním
relaxační programy pro děti, dospělé i celé rodiny
programy pro MŠ a ZŠ
poslech binaurální hudby jako terapeutický nástroj
aktivity v senzorické místnosti:
aktivity k diagnostice příčin poruch učení
stimulace kojenců v souladu s jeho psychomotorickou zralostí
/pro děti do 12 měsíců/
odborné semináře pro rodiče a děti
čtení pomocí metody Sfumato