Semináře

Logohrátky v pohybu

Od října se na vás těšíme v kroužku LOGOHRÁTKY V POHYBU. Je určen pro děti 1 - 6 pro správný vývoj řeči, rozvoj komunikačních dovedností a prevenci vad řeči. Proč v pohybu? Protože vývoj řeči velmi úzce s pohybem souvisí.

Hodina bude probíhat vždy ve středu 9:45-10:30.

Podrobnější info u paní lektorky Zdeny.
tel.733683711
email: chudarkova.z@seznam.cz

29.08.18