Semináře

Odpolední školička Pevný kořínek /pro děti 4 – 6 let/

Program pro děti 4-6 let /bez doprovodu rodiče/ probíhá v multisenzorické herně, trvá 60 minut a je rozdělen do několika bloků.

Každý týden je zaměřený na jiné téma a  snahou je vzbudit zájem o fungování světa kolem nás (vesmír, čas, děti světa, hmyz, aj.) .

Program je veden s principy Montessori, tj. probíhá v připraveném prostředí, děti si osvojí princip pracovní plochy na koberci a důležitost podpory rozvoje pozornosti. Pomocí Montessori pomůcek se procvičují nejen praktické dovednosti, ale také smyslová výchova, jazyková výchova, matematika a kosmická výchova. Děti si dle tématu rozšíří slovní zásobu, naučí se básničky, písničky, budou tvořit, pohybovat se, experimentovat a učit se vnímat všemi smysly.

Děti jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, podporujeme rozvoj jemné a hrubé motoriky a spolupráci s ostatními dětmi.

Během programu si děti osvojují práci s čísly a písmeny (předškoláci).

Vše je o volbě dítěte. Do žádné aktivity děti nenutíme. Je jejich volbou jaká činnost bude právě odpovídat jejich senzitivnímu období.

Z každé lekce si dítě odnese tematický pracovní list.

Délka programu: 60 minut

Termín konání:

Každý čtvrtek: 16,00 – 17,00 hod.

Začínáme v říjnu 2017

Cena za celý program – 12 lekcí: 1200 Kč/ dítě
Cena za 1 lekci: 120 Kč/ dítě (v případě volného místa)

/nepřítomnost na lekci lze po domluvě nahrazovat v jiném termínu, kapacita lekce je omezena – 8 dětí/

Přihlášky prosím zasílejte přes Facebook nebo na email: pevnykorinek@seznam.cz na tel. čísle 603354018 /Petra Perescu/.

20170419_104120a20170515_09260820170324_092216

19.08.17