Semináře

Pevný kořínek v pohybu /pro děti 1 – 3 roky/

Veselý a zdravý pohyb pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let trvá 60 minut.

12092016_91311a280aa7402cf159eb424f314ba6Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh těla). Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také jejich sociální stabilitu.

S dětmi proto budeme cvičit, tančit, prolézat, houpat se na houpačkách, skákat na trampolíně, balancovat na pohyblivých deskách, držet rovnováhu, aj.

Např. trampolína je užitečná k rozvoji nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientaci, rytmizaci, sociálního vnímání, prožívání a také má antistresový učinek; houpání rozvíjí motorické schopnosti dětí, posiluje svalový tonus a trénuje vestibulárný systém, aj.

Aktivní pohybový program k rozvoji dítěte probíhá v multisenzorické místnosti, která je vybavena houpačkami, balančními kužely, gymnastickými míči, říčními kameny, prolézacími tunely, balnčními ježky, aj.

Délka programu: 60 minut

Termíny konání:

Každé pondělí /s programem/: 10,00 – 11,00 hod.

Kapacita lekce je omezena – 8 dětí, nutné se hlásit dopředu.

Přihlášky prosím zasílejte přes Facebook nebo na email: pevnykorinek@seznam.cz nebo na tel. čísle 603354018 /Petra Perescu/.12092016_6c538733a2e2deb3ac7823f39b22510a

12092016_24a7fa03216e5f5814ac22620f9491e3 12092016_a0aa3a8174b6c4dd1c40d8db713a0628 balancni-jezkovia-1 balancny-kuzel hmatove-kruhy

19.08.17