Semináře

Psychomotorický vývoj dětí do 1 roku 

Ve vývoji dítěte jsou z hlediska psychomotorického vývoje nejdůležitější první  dny, týdny, měsíce, tedy jeho první rok života. Zkušenosti a dovednosti, které dítě získává v prvním roce, jsou pevným základem pro jeho celý další život.

Samozřejmě, že mezi dětmi jsou značné rozdíly. Rozdíly v tom, jakou dovednost děti v určitém věku zvládnou, nevadí, ale nejdůležitější je, aby veškeré dovednosti dítě provádělo ve správné posloupnosti a kvalitě. Není na místě, aby se maminky předháněly, které dítě dříve sedí či stojí. Mnohdy si maminky neuvědomují, že špatnou manipulací a např. brzkým posazováním či postavováním svého dítěte, mu mohou uškodit a zejména toto neprospívá celému pohybovému aparátu, což se muže projevit např. bolestmi zad či jinde až za několik let.

Rodiče mají možnost být s dítětem 24 hodin denně, sledovat pozorovat ho celé dny, ale kolikrát si neuvědomují, že svým přístupem a péčí ovlivňují celý jeho vývoj a budoucí život. Je tedy opravdu nesmírně důležité, aby se rodiče seznámili, jak s dítětem správně manipulovat již od narození.

Nabízíme Vám konzultace o manipulaci s dětmi v souladu s jeho psychomotorickým vývojem.

Cílem těchto konzultací bude poskytnout rodičům informace o psychomotorickém vývoji dětí a součástí bude i praktická ukázka správné manipulace, tedy:

Konzultace jsou určeny zejména pro rodiče dětí od narození do jednoho roku, ale samozřejmě i pro těhotné maminky a pro kohokoliv, koho toto téma zajímá.

V případě zájmu nás kontaktujte – uveďte přesný věk dítěte (dle zájmu budou vytvořeny skupinky pro děti podobného věku, aby byla konzultace, co nejefektivnější).

Délka programu: 

60 minut

Termíny konání:

Každé úterý: 13,00 – 14,00 hod.

Cena za 1 lekci:

150 Kč/ dítě s doprovodem

Lektor:

Mgr. Bc. Jana Florianová – vychází z metodiky Evy Kiedroňové

Přihlášky prosím zasílejte přes Facebook nebo na email: pevnykorinek@seznam.cz.

13.10.17