Semináře

Školička Pevný kořínek /pro děti 1 - 3 roky/

Program pro děti 1-3 roky společně s rodičem probíhá v multisenzorické herně, trvá 60 minut a je rozdělen do několika bloků tak, aby i nejmenší děti udržely po celou dobu pozornost.

Každý týden je zaměřený na jiné téma, které je našim nejmenším blízké a vztahuje se obvykle k aktuální době či svátku (např. lesní zvířatka, emoce, dopravní prostředky, ovoce, aj.). Snahou je inspirovat k tomu, co s dětmi vyzkoušet i doma. Děti si dle tématu rozšíří slovní zásobu, naučí se básničky, písničky, budou tvořit, pohybovat se, experimentovat a učit se vnímat všemi smysly.

Program je veden s principy Montessori, mj. probíhá v připraveném prostředí, děti si osvojí si princip pracovní plochy na koberci a důležitost podpory rozvoje pozornosti.

Program je vhodný jak pro děti, které již mluví, tak i pro ty, které ještě mluvit nezačaly.

Z každé lekce si rodič odnese jednoduchý výrobek s básničkou, která se na lekci učí.

BeFunky Collage

 

 

 

 

 

 

Délka programu: 60 minut

Termíny konání:

Každé úterý: 10,00 – 11,00 hod.

Každá středa: 9,30 – 10,30 hod.

Každý čtvrtek: 9,30 – 10,30 hod.

/nepřítomnost na lekci lze po domluvě nahrazovat v jiném termínu, kapacita lekce je omezena – 8 dětí/

Přihlášky prosím zasílejte přes Facebook nebo na email: pevnykorinek@seznam.cz na tel. čísle 603354018 /Petra Perescu/.

Od 16. ledna začíná druhý cyklus dvanácti následujících témat

 

tematický plán iii

19.08.17