Semináře

Školička Pevný kořínek /pro děti 3 - 4 roky/

Program pro děti 3-4 roky společně s rodičem probíhá v herně, trvá 60 minut a je rozdělen do několika bloků tak, aby děti udržely po celou dobu pozornost.

Každý týden je zaměřený na jiné téma, které je dětem v tomto věku blízké a vztahuje se obvykle k aktuální době či svátku (např. druhy povolání, seznamování s čísly a písmeny, lidé na Zemi, aj.). Snahou je inspirovat k tomu, co s dětmi vyzkoušet i doma. Děti si dle tématu rozšíří slovní zásobu, naučí se básničky, písničky, budou tvořit, pohybovat se, experimentovat a učit se vnímat všemi smysly.

Program je veden s principy Montessori, mj. probíhá v připraveném prostředí, děti si osvojí si princip pracovní plochy na koberci a důležitost podpory rozvoje pozornosti.

Z každé lekce si rodič odnese jednoduchý výrobek s básničkou, která se na lekci učí.

Délka programu: 60 minut

Termíny konání:

Každé úterý: 16,00 – 17,00 hod.

Cena za celý program – 12 lekcí: 1200 Kč/ dítě s doprovodem

Cena za 1 lekci: 120 Kč/ dítě s doprovodem (v případě volného místa)

/nepřítomnost na lekci lze po domluvě nahrazovat v jiném termínu, kapacita lekce je omezena – 8 dětí/

Přihlášky prosím zasílejte přes Facebook nebo na email: pevnykorinek@seznam.cz.

22.10.17